Colofon

Colofon

Fotografie:
Jaap van den Berg

Eindredactie:
Maaike Hoonhout
Marieke van Nimwegen
Eliane Thewessen

Afbeeldingen, teksten en Multimedia:
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen, video’s en teksten afkomstig van Jaap van den Berg. Als u denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op.

Concept, grafischontwerp en technische realisatie website:
Harry Anders – E3Media.nl in samenwerking met Jaap van den Berg.

Copyright & Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jaap van den Berg. Geportretteerden zijn geïnformeerd over dit multimedia project. Indien u meent geen toestemming te hebben gegeven voor gebruik van uw portret, kunt u contact opnemen met Jaap van den Berg beeldenmeer@gmail.com.
Fotografie:
Jaap van den Berg

Eindredactie:
Maaike Hoonhout
Marieke van Nimwegen
Eliane Thewessen

Afbeeldingen, teksten en Multimedia:
Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen, video’s en teksten afkomstig van Jaap van den Berg. Als u denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op.

Concept, grafischontwerp en technische realisatie website:
Harry Anders – E3Media.nl in samenwerking met Jaap van den Berg.

Copyright & Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jaap van den Berg. Geportretteerden zijn geïnformeerd over dit multimedia project. Indien u meent geen toestemming te hebben gegeven voor gebruik van uw portret, kunt u contact opnemen met Jaap van den Berg beeldenmeer@gmail.com.
Naschrift
Naast de tentoonstelling die door ongeveer 10.000 bezoekers is bezocht, was er ook een community Facebook pagina van de tentoonstelling. Inmiddels hebben daar zo’n 140.000 bezoekers de antwoorden van de deelnemers gelezen. Tenslotte is er kort na afloop van de tentoonstelling deze website geopend met een impressie van het project.
De tentoonstelling was een groot succes. De evaluatieformulieren lieten een gemiddelde waardering van een 8 zien. Er werden op deze formulieren ook veel complimenten gegeven.

Enkele opmerkingen waren:
– Ik ben geraakt in mijn emoties en werd blij van deze tentoonstelling,
– Indrukwekkende, mooie verhalen en foto’s,
– Met passie en geduld gemaakt,
– Ik word er vrolijk van.

Tijdens de tentoonstelling hadden de bezoekers ook de mogelijkheid een antwoord te geven op de vraag ‘Waarom gaat het goed in je leven?’. Deze antwoorden kwamen voor een groot deel overeen met de antwoorden van de deelnemers, die al in de zalen te lezen waren. Een veel gehoord antwoord was het belang van een goede balans in het leven. Verrassend was het om antwoorden te zien in het Engels (I have people around me, who are so kind and supporting me), Duits (Weil ich den wunderbarsten Menschen an meiner seite habe) en zelfs Japans! Ook hier wordt de ander weer als belangrijk genoemd. Daarbij gaat het dan vaak om een partner of het gezin. Eén bezoeker merkte op dat het wel leek of de deelnemers één grote familie waren. In mijn hart en in dit boek leeft die familie voort!

Ik ben dankbaar deze gesprekken te hebben mogen voeren. Het heeft mij een rijker mens gemaakt en ik hoop de bezoekers ook. Laten we elkaar de vraag ‘Waarom gaat het goed in je leven?’ met regelmaat blijven stellen.

Jaap van den Berg