alt tekst
Luuk geeft antwoord

Luuk is samen met zijn broer Boele eigenaar van Restaurant Belvedère aan de markt van Gouda. Voor Luuk is het nu de rust, waardoor het hem goed gaat. Rust, dat kende hij vroeger niet. Dankzij een gesprek met zijn ouders werd hem duidelijk, dat hij meer op zoek wilde gaan naar die rust. Voorheen kon Luuk nooit nee zeggen tegen allerlei uitnodigingen. Daardoor was hij ook vaak moe. Zijn ouders hielden hem toen een spiegel voor en dat hielp. Luuk werd zich steeds meer bewust dat hij zelf keuzes kon maken, waardoor hij meer richting kreeg in zijn leven. Hij denkt nu ook vaker na voordat hij zowel privé als in zijn werk, ‘ja’ zegt tegen de ander. Ook in het buitenland waar hij een tijd werkte, leerde hij op eigen benen te staan en werd hij meer volwassen. Hij leerde verantwoordelijkheid nemen. Ook meer structuur in zijn omgeving maakt dat het nu goed met hem gaat. Tenslotte noemt Luuk dat hij steeds meer heeft geleerd om na te denken over zijn eigen gedrag. Luuk en zijn broer Boele kunnen goed met elkaar samenwerken, omdat ze heel goed weten wat de ander prettig vindt.